Alkusammutuskoulutus

Alkusammutuskoulutus, 4h

Tavoitteena oppia tärkeät tiedot ja taidot alkusammutuksesta ja päästä harjoittelemaan käytännössä käsisammuttimen ja sammutuspeitteen käyttöä. Kurssi sisältää 2 tuntia teoriaa ja 2 tuntia käytännön harjoittelua.

Sisältö

 • Turvallisuuskulttuuri
 • Tulipalon vaarallisuus
 • Tulipalon kehittyminen
 • Palaminen
 • Savunmuodostus
 • Savunmuodostus
 • Sammutusmenetelmät
 • Alkusammutus
 • Sammutuskalusto
 • Hätäilmoituksen tekeminen
 • Toiminta tulipalon sattuessa
 • Alkusammutusharjoitus