Henkilöturvallisuus

Henkilöturvallisuus, 4-8h

Tavoitteena oppia tärkeät tiedot ja taidot henkilöturvallisuudesta. Koulutus suunnitellaan aina kohderyhmälle sopivaksi ennen koulutusta.

Sisältö

  • Henkilöturvallisuus - osa työturvallisuutta
  • lakien asettamat oikeudet ja velvollisuudet
  • väkivaltatilanteiden luokitus
  • uhkaava tilanne - henkilökunnan vireystila
  • Uhkatilanteisiin varautuminen - fyysiset, henkiset ja taktiset
  • Vaikeat asiakastilanteet
  • aggressiivisen käyttäytymisen syitä
  • aggression kehittyminen
  • mitä väkivaltatilanteen jälkeen
  • tarpeen mukaan käytännön harjoituksia, mm. perusirrottautumisotteet