Ensiapukoulutukset

Hätäensiapukurssi         Ensiavun peruskurssi     Ensiavun jatkokurssi

Koulutusohjelma on hyväksytty kuorma- ja linja-autonkuljettajan ammattipätevyyskoulutukseen. (cap 1 pv)

Tiesithän, että ensiapukoulutukset ja -välineet ovat osa työterveyshuoltoa ja näin Kelan korvauksen piirissä.

Hätäensiapukurssi, 8h

Kurssi antaa perusvalmiudet toimia hätätilanteessa. Hätäensiapukoulutus riittää ensimmäisen kerran päivittämään EA1 tai EA2 -kurssin, jotka ovat voimassa kolme vuotta.

Kurssisisältö:

 • ​toiminta tapahtumapaikalla: tilannearvio, hätäensiavusta hätäilmoitukseen
 • potilaan tutkiminen hätäensiapua varten
 • ​elvytystilanne, hengityksen ja sydämen toiminan turvaaminen, peruselvytys,
 • tajuttomuus
 • Sairauskohtaukset, pyörtyminen, rintakipu, epilepsia, diabetes
 • ​verenvuodot ja sokki

Ensiavun peruskurssi, (EA1), 16h

Ensiavun peruskurssi antaa perustiedot ja -taidot auttaa hätätilanteessa ja tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa. EA1 -kurssi on voimassa kolme vuotta. Kurssitodistus on pätevä kaikissa Euroopan maissa.

Kurssisisältö:

 • ​Tapaturmat ja niiden yleisyys
 • Toiminta tapahtumapaikalla
 • Potilaan tutkiminen
 • ​elvytystapahtuma
 • ​sairauskohtaukset
 • ​verenvuoto ja sokki
 • haavat ja ruhjeet
 • pään ja kasvojenvammat
 • raajojen murtumat ja nivelsidevammat
 • myrkytykset
 • palovammat

Koulutusohjelma on hyväksytty kuorma- ja linja-autonkuljettajan ammattipätevyyskoulutukseen. (cap 1 pv)

Tiesithän, että ensiapukoulutukset ja -välineet ovat osa työterveyshuoltoa ja näin Kelan korvauksen piirissä.

Joensuu 17.-18.12.2015

Tiesithän, että ensiapukoulutukset ja -välineet ovat osa työterveyshuoltoa ja näin Kelan korvauksen piirissä.

Ensiavun jatkokurssi, EA2

Ensiavun jatkokurssilla syvennetään jo opittuja tietoja ja taitoja. Ensiavun jatkokurssille voi osallistua, jos EA1 -kurssin todistus on voimassa.

Kurssisisältö:

 • ​hätäensiavun kertaus
 • vammapotilaiden tutkiminen ja vammamekanismi
 • ​eri vammojen ensiapu
 • ​ensiavusta ensihoitoon
 • ensiapu- ja ensihoitovälineet
 • ​ensiaputaktiikka ja sovelletut harjoitukset
 • erityisensiapu