Tulityökortti

Tulityökortti, 8h

Tulityökurssi pitää sisällään teoriaopetusta ja käytännön harjoittelua. Harjoittelussa käytämme nestekaasuallasta, nestesammuttimia, sammutuspeiteallasta, sammutuspeitteitä sekä harjoitteluturvavälineitä.

Kurssisisältö

  • Paloriskien tunnistaminen
  • Tulitöiden aiheuttamat palovahingot
  • Tulityöstandardi ja suojeluohje
  • Toiminta onnettomuuden sattuessa
  • Koe
  • Alkusammutusharjoitus