Hätäensiapu 8 tuntia

Kurssi antaa perusvalmiudet toimia hätätilanteessa. Hätäensiapukoulutus riittää ensimmäisen kerran päivittämään EA1 tai EA2 -kurssin, jotka ovat voimassa kolme vuotta.

Kurssisisältö:

toiminta tapahtumapaikalla:
tilannearvio, hätäensiavusta hätäilmoitukseen
potilaan tutkiminen hätäensiapua varten
elvytystilanne, hengityksen ja sydämen toiminnan turvaaminen, peruselvytys, tajuttomuus
sairauskohtaukset, pyörtyminen, rintakipu, epilepsia, diabetes
verenvuodot ja sokki
Ilmoittautuminen